Образна Диагностика

Компютър томограф Siemens
Последно поколение многослайдов, мултидетекторен, спирален компютърен томограф /скенер/ за всички типове изследвания на глава, гръбначен стълб, гръден кош и гръдни органи, бели дробове, корем и коремни органи, малък таз, пикочо-полова система, опорно-двигателен апарат, всички видове ангиографии /съдови изследвания/ и 3D реконструкции.
Компютър томографът е единствен и за 3D диагностика на челюсти, дава пълната информация на стоматолозите при поставяне на импланти в обеззъбения участък.
Компютър томографът разполага и с DEXA остеодензитометрия за изследване на костната плътност, който може да регистрира загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.

Рентгенов апарат с графичен и скопичен пост
Извършват се всички видове конвенционални рентгенови изследвания – на бял дроб и сърце; корем и пикочоотделителна система; рентгенографии на части от скелета при травматични и/или други патологии; възпалителни и дегенеративни процеси; контрастни рентгенови изследвания на гастроинтестинален тракт; контрастни рентгенови изследвания на пикочоотделителната система и др.

Преносим рентгенов апарат
Използва се при трудно подвижни пациенти, по време или след операция, пациенти в тежко общо състояние. Апаратът дава възможност за качествена експонация до леглото на пациента, в операционна зала или в ОАИЛ.

Сегментна дентална рентгенография
Тези зъбни снимки показват целия зъб – от коронката до края на корена и основата на зъба. Те се използват за навременно откриване на проблеми под венечната линия или в челюстта като патологични изменения в зъбите, абсцеси, кисти и костни промени, свързани с някои болести. Посредством тези зъбни снимки се прави план на лечение на големи или широки кухини, кореново лечение, поставяне на импланти и хирургически интервенции.

Дентална панорамна рентгенография (ортопантомография, ОПГ, OPG)
Показва общ изглед на челюстите, зъбите, синусите, назалната област и темпоромандибуларните стави. Откриват се ретинирали или допълнителни зъби, болестни състояния на зъбите, костни аномалии, кисти, инфекции, полипи в синусите, отношението на зъбите спрямо синусите, възпалителни процеси на темпоромандибуларните стави и фрактури.

3-Д ехограф с възможност за ехокардиография , доплер на съдове, ехомамография
– Ехокардиография. Позволява да се диагностицират: клапни сърдечни лезии, кардиомиопатии, перикардни заболявания, ИБС, тумори на сърцето, инфекциозен ендокардит, вродени сърдечни аномалии, дисекация на аортата.
Може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера. Прочети още на:

– Доплерова ехография – дуплекс, триплекс скениране- за оценка кръвоснабдяване на коремните органи, наличие на новообразували се кръвоносни съдове при туморни заболявания, оценка проходимостта на кръвоносните съдове

– Ехомамографията позволява ранна диагностика на рака на млечната жлеза, като е възможно да се определят различните анатомични структури на млечната жлеза. Диагностицират се промени от кистозен, полусолиден и солиден тип, като се определя формата, размера, ехоструктурата и топиката на лезията с възможност за Доплеров анализ на съдовите структури, като при внимателно интерпретиране на образа може с голяма сигурност да се разграничат видовете тъканни лезии. Прецизният диагностичен процес е предпоставка, от една страна за постигане на възможно най-добрия индивидуален изход, а от друга – за редуциране на ненужните хирургични интервенции.