Бърз тест за антитела

БЪРЗ ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА АНТИТЕЛА IgM и IgG СРЕЩУ КОРОНАВИРУС/ COVID-19

Медикус Алфа предлага бърз имунохроматографски тест за доказване наличието на IgM/IgG антитела срещу COVID-19! Съгласно разпоредби на МЗ сертификат за наличие на антотела се издава при лабораторни резултати от теста надхвърлящи праговата стойност 150 BAU/ml. Документът е със срок на валидност 90 дни и е валиден на територията на България.

Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-COV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клетката- гостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират, неутрализират проникването му в клетката и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител.

Резултат от теста се издава до 50 мин.

Работното време за извършване на тестове за антитела:
Понеделник – Петък – от 8.00 ч. до 18.00 ч. Събота , Неделя и в Празнични дни – от 09.00 ч. – 13.00 ч.
Повече информация може да получите на следните телефони -032/634463 и 0896661171