Предварителен тест за Covid 19

Уважаеми пациенти,
Във връзка усложнената епидемиологична обстановкa, Ви уведомяваме, че всички пациенти постъпващи в Медикус Алфа за болнично лечение, стоматологично лечение и ендоскопски изследвания – гастроскопия и колоноскопия, подлежат на задължителен предварителен тест за вирус Covid 19 за доказване не/наличието на IgM и IgG антитела.

На пациентите с показания можем да извършим новият супер бърз и надежден Covid Ag Respi-strips тест от носен секрет за доказване на COVID-19 вирус.

Тестовете се извършват в лабораторията на клиника Медикус Алфа.

Целият екип на Медикус Алфа продълважа да работи нормално 24/7, спазвайки всички предприети мерки за безопасност и сигурност на пациентите и персонала си!

Заедно срещу Covid-19!