Кардиология


Сърдечно-съдовите заболявания засягат огромна част от възрастното население и са определени като водещ здравен риск в Европа. Навременното им комплексно лечение дава възможност за значимо повишаване качеството на живот и превенция на усложненията. Опитните специалисти кардиолози на Клиника “Медикус Алфа” извършват ехоардиография с най-високо качество и холтер-мониториране, които осигуряват прецизна диагностика и максимално ефективно последващо лечение.

За планов преглед, запишете час при избрания от Вас специалист на тел.: +359 32 634463.