Пластична и краниофациална хирургия

 

„Краниофациална хирургия“ е сравнително млад термин в медицинската наука и поради това – все още непознат за много пациенти. Специалността се обособява при постепенното профилиране на лицево-челюстната хирургия на орална, пластична и карниофациална. Макар че всяка от тези области има своите специфики, те са органично свързани. Терминът „краниофациална хирургия“ обхваща оперативните процедури на черепа и лицевите кости. Методът върви ръка за ръка с пластичната хирургия, тъй като най-често при работа върху костната структура се налага и корекция на меките тъкани. Често този тип хирургия се използва при различни аномалии на лицевите или черепните кости, както и при травми.
Екипът на „Медикус Алфа“ е съставен от експерти по лицево-челюстна хирургия, дентални медици с опит в оралната хирургия и медицински сестри, профилирани в тази дейност. Нашите специалисти работят в екип вече повече от 10 години и имат разработени собствени, уникални алгоритми за профилактика, консервативно и оперативно лечение при определени заболявания:
– Лицеви деформации
– Вродени аномалии на лицево-челюстните кости (заешка и вълча уста)
– Трансплантация и възстановяване при загуба на костни тъкани
– Зъбна имплантология.