Медицинско свидетелство за работа в Израел

Издаване на Медицинско свидетелство за работа в Израел


Необходими документи:
– 2 бр. бланки от Бюрото по труда
– 6 бр. снимки – формат за паспорт
– лична карта

Издава се в рамките на деня след извършване на необходимите изследвания:
– Лабораторни изследвания
– Рентген бял дроб
– Електрокардиограма
– Велоергометрия

Цена: 200 лв.