Водещият специалист по дерматология и венерология проф. Соня Марина се присъединява към екипа на Клиника „Медикус Алфа“ Пловдив

Водещият специалист по дерматология и венерология проф. Соня Марина се присъединява към екипа на Клиника „Медикус Алфа“ Пловдив.
Проф. Марина е с дългогодишен практически и преподавателски опит по специалността и приоритетен интерес в диагностиката и лечението на еризипел, псориазис и други живото-застрашаващи дерматози. Ползва свободно английски и руски език и може да осъществява консултации и на двата езика.
Проф. Марина ще приема пациенти в Медикус Алфа два дни месечно. За резервация на консултация, моля, обадете се на телефоните на регистратура на Медикус Алфа: 032 634463; 032 624881

Завършва медицина през 1976, придобива специалност по кожни и венерически болести през 1981 г., била е асистент и гл. асистент в Катедрата по кожни и венерически болести към Военно-медицинския институт в Пловдив. В периода 1976 – 1985 работи предимно там, в секторите по детски и тежко протичащи дерматози. От 1985 до 1996 г. работи в сектора по тежкопротичащи дерматози на Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския факултет към Медицинския университет – София. През 2000 г. става замeстник-ръководител на ІV-тo кожно отделение на Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския факултет към Медицинския университет – София. През 2006 г. завежда сектора по животозастрашаващи дерматози там. През 2006 г. и е присъдена академична длъжност доцент. От 2009 г. е началник на Клиниката по кожни и венерически болести в Александровска болница.
Професор в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дермато-венерология на Медицински университет – Варна става през 2016 г.
Проф. д-р Марина е автор и съавтор на над 200 научни труда, от тях 154 публикации – 3 монографии, 14 глави в 6 учебника, публикации в международни научни списания – 44 (в списания с IF – 10), публикации в бьлгарски научни списания  – 110, рационализации – 2 в България, патенти – 5 в чужбина, други публикации – 4, методично указание – 1.
Член е на Европейската академия по дерматология и венерология и на Нюйоркската академия на науките, Почетен визитиращ лекар е в the King’s College London School of Medicine and Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust in London