Д-р Динко Младенов учреди Фондация Млади Медици За Бълагария.

Фондация Млади Медици За Бълагария

Предмет на дейност на фондацията:

Подпомагане професионалното и кариерно развитие на младите медици в Република България.
* Млади медици са всички физически лица на възраст до 35 години, учещи и/или работещи по Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицински сестри, Медицински и рентгенови лаборанти, Рехабилитатори, Зъботехници и Инструктори по хранене.

Цели на фондацията:

 1. финансова подкрепа на студенти-медици мотивирани да работят по специалността си в Република България след своето дипломиране;
 2. предоставяне на финансова подкрепа на студенти-медици, желаещи да работят по време на своето следване;
 3. финансова подкрепа на новозавършили български медици мотивирани да останат на работа в Република България;
 4. финансова подкрепа на новозавършили чуждестранни медици мотивирани да останат и работят в Република България;
 5. финансова подкрепа на млади медици мотивирани да работят (вкл. и почасово) в медицински центрове и болници, извън университетските и областни градове;
 6. финансова подкрепа на млади медици от етническите групи в Република България мотивирани да работят (вкл. и почасово) и в родните си населени места и райони;
 7. финансова подкрепа на специализиращите млади лекари мотивирани да продължат кариерата си в Република България.
 8. финансова подкрепа на млади лекари, работещи в чужбина мотивирани да се завърнат и продължат кариерата си в Република България.
 9. финансова подкрепа на млади лекари от българските общности в чужбина мотивирани да продължат кариерата си в Република България.

За постигане на своите цели фондацията осъществява следните дейности:

 1. информационно разпространение (вкл. и медийно) за дейността на фондацията;
 2. провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;
 3. провеждане на всякакви легални и разрешени от закона мероприятия с цел набиране на финансови средства.
 4. привличане физически и юридически лица, споделящи целите на фондацията и мотивирани да помагат;
 5. взаимодействие и сътрудничество с Медицински университети, болници и медицински центрове.
 6. взаимодействие и сътрудничество с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, както и други заинтересовани правителствени и неправителствени организации;
 7. изпълнение на проекти (вкл. и проекти на Европейския съюз) с набиране и усвояване на средства за целите на фондацията;
 8. всички останали, незабранени със закон дейности за постигане на основните цели на сдружението.