Лекарски екип

Лекар Специалност
Д-р Димитър Братованов Обща хирургия, Началник Хирургично отделение
Д-р Господин Желев Пластична и естетична хирургия
Д-р Константин Колев Обща хирургия, Ендоскопска хирургия
Д-р Иван Йонов Обща хирургия
Д-р Таню Славчев Обща хирургия, Проктология, Лапароскопска и миниинвазивна хирургия
Д-р Владимир Коларов Хирургия, Лапароскопска хирургия
Александър Плачков съдов хирург, оперативно лечение, доплер-ехография
Д-р Христо Коларов Хирургия, Лапароскопска хирургия
Д-р Димитър Георгиев Ортопедия и травматология, Ехография на стави, Остеометрия, Операции, Артроскопии
Д-р Кольо Колев Ортопедия и травматология, Ехография на стави, Остеометрия, Операции, Артроскопии
Д-р Петър Панчев Ортопедия и травматология, Ехография на стави, Остеометрия, Операции, Артроскопии
Д-р Десислава Георджева Дентална медицина, Ендодонтия, Естетична стоматология, Протетика, Озонотерапия, ВелСкоп диагностика
Д-р Антония Тричкова Дентална медицина, Ендодонтия, Естетична стоматология, Протетика, Озонотерапия, ВелСкоп диагностика
Доц. Елена Фиркова Пародонтология. Лечение на орални заболявания. Пластична и регенеративан пародонтална хирургия
Проф. Ангел Бакърджиев Лицево-челюстна хирургия, Имплантология, PRF терапия, ВелСкоп диагностика
Проф. Емил Сарачев Лицево-челюстна хирургия, Имплантология
Д-р Радослав Симов Лицево-челюстна хирургия, Имплантология, PRF терапия
Д-р Рангел Старев Урология – Ехография, Цистоскопия, Хистоскенинг, Биопсии, Лазерни операции на простата, HIFU. Хистоскенинг-ТТ биопсия на простата
Доц. Маджид Кадим Урология – Ехография, Цистоскопия, Хистоскенинг, Биопсии, Операции
Д-р Георги Ибришимов Урология – Ехография, Цистоскопия, Хистоскенинг, Биопсии, Операции
Доц. Божидар Дичев Урология – Ехография, Цистоскопия, Операции
Д-р Константин Цочев Урология – Ехография, Цистоскопия, Хистоскенинг, Биопсии, Операции
Д-р Богдана Попова Урология – Ехография, Цистоскопия, Хистоскенинг, Биопсии, Операции
Д-р Благовест Петров Вътрешни болести. Специализант по Урология – Ехография, Цистоскопия
Д-р Пламен Мандев Анестезиология и реанимация, Детска анестезия
Д-р Сребрин Сребринов Анестезиология и реанимация
Д-р Любомир Морев Анестезиология и реанимация
Д-р Маргарита Вачева Анестезиология и реанимация, Детска анестезия
Д-р Вера Морева Анестезиология и реанимация
Д-р Анета Славова Вътрешни болести, Ехография, Ехомамография
Д-р Лидия Предарска Вътрешни болести, Нефрология
Д-р Виолета Желева Вътрешни болести, Нефрология
Д-р Мария Митева Вътрешни болести, Ендокринология
Д-р Красимира Каспарян Вътрешни болести, Ехография, Пулмология, Бронхоскопия
Д-р Боряна Чафадарова Вътрешни болести, Ревматология
Д-р Гергина Иванова Вътрешни болести, Ендокринология
Д-р Петя Михайлова Вътрешни болести
Д-р Мария Джоклева Вътрешни болести, Гастроентерология
Д-р Анахит Торосян Пулмология
Д-р Бистра Добрева Кардиология
Д-р Илия Янев Кардиология
Д-р Костадин Костадинов Вътрешни болести, Кардиология
Проф. Стефчо Горанов Хематология, Онкохематология
Доц. Веселина Горанова Хематология, Онкохематология
Д-р Георги Чинчев Хематология, Онкохематология
Д-р Александър Петров Гастроентерология, ВГС, ВКС
Д-р Мая Ристеска Гастроентерология, ВГС, ВКС
Д-р Весела Георгиева Гастроентерология, ВГС, ВКС
Д-р Антоанета Неделева Неврология, Доплер сонография, ЕМГ
Д-р Павел Вълчинов Неврология
Д-р Мая Коларова Педиатрия, Ехография на деца
Д-р Николина Стойчева Педиатрия, Ехография на деца
Д-р Елеонора Деведжиева Вътрешни болести. Спаециализант по Неонатология
Д-р Румен Александров УНГ, Аудиометрия, Операции
Д-р Маргарита Подскокниева Офталмология
Д-р Стефанка Ничева Офталмология
Д-р Десислава Ночева Дерматология и венерология, Естетична дерматология – ботокс, филъри
Д-р Мина Апостолова Дерматология и венерология
Д-р Симона Камберова Дерматология и венерология, Естетична дерматология – ботокс, филъри
Д-р Силвия Новакова Алергология, Детска алергология
Проф. Людмил Пейчев Фармакология, Фитотерапия, Хомеопатия
Д-р Никола Марков Психиатрия, Психотерапия
Д-р Любка Илиева Психиатрия
Д-р Нели Георгиева Клинична лаборатория
Д-р Галина Драганова Клинична лаборатория
Д-р Ели Христозова Микробиология, Имунофлуоресцентна микроскопия
Д-р Георги Иванов Хистопатология, Цитотология
Д-р Милена Гулинац Хистопатология, Цитотология
Д-р Васил Топлев Образна диагностика – Рентген, Скенер, Дентален скенер, Ехогарфия
Д-р Екатерина Цветкова-Елкова Образна диагностика – Рентген, Скенер, Дентален скенер, Ехогарфия
Д-р Теодора Гогова Образна диагностика – Рентген, Скенер, Дентален скенер, Ехогарфия
Д-р Васка Алиманска Образна диагностика – Рентген, Скенер, Дентален скенер, Ехогарфия
Д-р Злати Илиев Сексология
Д-р Динко Младенов Вътрешни болести, Ехография
Главен консултант и управител