Болнично лечение по Клинични пътеки с Европейска здравна карта


Клиника Медикус Алфа Пловдив предлага лечение по Клинични пътеки на български граждани живеещи и здравноосигуряващи се в страните от Европейски съюз, удостоверено с издадена EHIC (Европейска здравна осигурителна карта) от съответната европейска държава.
Лечене по КП предлагаме и на чужди граждани притежаващи EHIC.