Бързи и точни COVID-19 тестове от носен секрет!

Бързи и точни COVID-19 тестове от носен секрет!

Медикус Алфа предлага на своите пациенти нов супер бърз и надежден Covid Ag Respi-strips тест от носен секрет за доказване на COVID-19 вирус. Резултатът от теста е наличен в рамките на 20 минути. COVID-19 Ag Respi-strips е тест със CE сертификат за спазени всички процедури и регулации за качество и сигурност в ЕС. Цена на теста: 78лв.

На разположение на пациентите продължават да бъдат и бързи кръвни тестове за Covid 19 за доказване не/наличието на IgM и IgG антитела, с което осигуряваме още повече достоверност в диагностиката на COVID-19. Цена на теста: 42лв.

Пробовземането се извърша в специална обособена отделена зона-триаж. Пациентите се планират през достатъчен интервал от време, за да се осигури социална дистанция и да се извърши нужната дезинфекция между отделните посещения.

За записване на час за пробовземане: 032/634463 и 0896661171