Уникален метод за диагностика на простатен карцином

Уникален метод за диагностика на простатен карцином спасява мъже с фалшиво-негативно изследване за рак

74% от мъжете със задържащи се високи нива на простато-специфичен антиген и отрицателен резултат от стандартна биопсия, всъщност имат рак на простатата. Това сочи сравнителен анализ на данните от пловдивската клиника „Медикус Алфа“ – единственото лечебно заведение у нас, което е въвело технологията ХистоСкенинг ТТ за навигирана (насочена) биопсия на простатата. Резултатите от работата на специалистите в Пловдив беше представена на националния конгрес по Урология пред десетки уролози от цялата страна от д-р Рангел Старев.

Общо 92 са пациентите със съмнения за рак, при които предходни биопсии с друг метод не са показали начиличие на злокачествено образувание. При почти ¾ от тях технологията ХистоСкеннинг ТТ доказва и локализира тумор. Своевременното установяване на рака на простата е решаващо за успешното му лечение, затова навигираната с ултразвук простатна биопсия е с висока социална и медицинска значимост. Общият брой на ранно диагностицираните простатни тумори е близо 220 от преминали около 550 пациенти.

ХистоСкенинг ТТ е иновативен ултразвуков диагностичен метод, който се използва за откриване на простатен карцином. Системата се основава на свойството на ултразвуковата вълна да дава различен образ, отразявайки се в тъкани с различна морфологична структура. Апаратурата „открива“ туморните огнища и може да покаже разположението им в простатната жлеза в 3D изображение. Въз основа на този образ, биопсичната игла се насочва към конкретните огнища и по този начин се генерира най-точният възможен резултат с прецизност близо до 100%. Освен при простатен карцином, в световен мащаб технологията намира приложение и при карцинома на гърдата, на яйчника и на щитовидната жлеза.

Сравнителен анализ от специализираната медицинска литература сочи, че способността на технологията ХистоСкенинг ТТ да предскаже наличието на туморно огнище с обем по-малък от 0.2 куб. см. в простатата, се движи в границите между 95% и 99%, спрямо 77% на динамичната контрастна магниторезонансна томография (77%) и 74-80 на сто на Мултипараметрична МРТ-навигирана прицелна (Фюжън -биопсия). Изследването с технологията ХистоСкенинг ТТ има също по-малка продължителност, извършва се с венозна анестезия, а рискът от някои чести усложнения като постпроцедурни инфекции и кървене е сведен до минимум.

Хистоскенинг ТТ може да се използва също и преди извършването на нерв-съхраняваща радикална простатектомия. Технологията помага на оператора прецизно да определи размера, разположението и степента на разпространение на тумора, и да вземе решение дали да запази или не прилежащия съдовонервен сноп, т.е. да съхрани или не еректилната функция на мъжа.

В повечето индустриализирани страни простатният карцином се нарежда на първо място по честота и на второ по смъртност сред злокачествените тумори при мъжете. Пожизненият риск от развитие на микроскопско заболяване е 30%. Предвид глобалната тенденция към застаряване на населението, се счита, че в следващите две десетилетия броят на мъжете, диагностицирани с това заболяване, ще се увеличи значително. По данни на Националния раков регистър, само през 2016 г., в нашата страна са регистрирани 3125 нови случая на заболяването. Това бележи ръст от 60% за последните 10 години.