Дентална медицина


Клиника „Медикус Алфа“ продължава месеца на денталното и оралното здраве! В рамките на този месец представяме внедрените в денталния ни сектор високотехнологичниапаратура и методики. Клиника „Медикус Алфа“ предлага пълен набор медицинско оборудване за извършване на ендодонтско лечение от най-висок клас. Като част от нашата болнична инфраструктура е внедрена първата разработена […]

Високо технологично кореново лечение спасява зъбите


Месец на денталното здраве в Клиника „Медикус Алфа“ PRF терапия В рамките на този месец ще ви представим внедрените в денталния ни сектор апаратура и технологии, които са уникални за страната. Секторът по дентална медицина и лицево-челюстна хирургия на „Медикус Алфа“ е единственият, чиито екип има опит в прилагането на […]

Авангардна PRF-терапия при пациенти, нуждаещи се от лицево-челюстни и дентални ...


Безплатни прегледи за заболявания на зъбите и устната кухина Клиника „Медикус Алфа“ обявява месец на денталното и оралното здраве! Всеки работен ден нашите специалисти проф. Ангел Бакърджиев и д-р Десислава Георджева ще преглеждат пациенти, които имат недиагностицирани оплаквания или съмнения за заболявания на устната кухина. В прегледа е включена Велскоп […]

Прегледи за заболявания на зъбите и устната кухина, ранна диагностика ...