Уникален метод за диагностика на простатен карцином спасява мъже с фалшиво-негативно изследване за рак

Иновативно изследване откри рак на простата при мъж, който вече три пъти е бил изследван преди това. Забележителният медицински казус за пореден път се случи в пловдивската клиника „Медикус Алфа“. Пациент на 56 години с оплаквания и лабораторни изследвания, сочещи съмнение за простатен карцином, се обръща към уролозите на Медикус Алфа след три поредни простатни биопсии, които не установяват карцином. Мъжът е подложен на четвърта биопсия, която е извършена от д-р Рангел Старев с технологията ХистоСкенинг ТТ. Направени са 12 броя 3D навигирани прицелни биопсии, и в 5 от тях хистологичното изледване доказа рак, и пациентът е насочен за адекватно на състоянието му лечение.
Близо 60% от мъжете със задържащи се високи нива на простато-специфичен антиген и отрицателен резултат от стандартна биопсия, всъщност имат рак на простатата. Това сочи сравнителен анализ на данните от пловдивската клиника „Медикус Алфа“ – единственото лечебно заведение у нас, което е въвело технологията ХистоСкенинг ТТ за навигирана (насочена) биопсия на простатата. Данните от анализа показват, че от 187 диагностицирани с простатен карцином след биопсия с технологията ХистоСкенинг, 91 преди това са претърпели една или повече биопсии с друг метод, но резултатите от тях не са доказали наличието на тумор. Своевременното установяване на рака на простата е решаващо за успешното му лечение, затова навигираната с ултразвук простатна биопсия е с висока социална и медицинска значимост.
ХистоСкенинг ТТ е иновативен ултразвуков диагностичен метод, който отскоро се използва за откриване на простатен карцином. Системата използва свойството на ултразвуковата вълна да дава различен образ, отразявайки се в тъкани с различна морфологична структура. Апаратурата „открива“ туморните огнища и може да покаже разположението им в простатната желза в 3D изображение. Въз основа на този образ, биопсичната игла се насочва към конкретните огнища и по този начин се генерира най-точния възможен резултат с прецизност близо до 100%. Освен при простатен карцином, технологията намира приложение и при карцинома на гърдата, на яйчника и на щитовидната жлеза.
Сравнителен анализ от специализираната медицинска литература сочи, че способността на технологията ХистоСкенинг ТТ да предскаже наличието на туморно огнище с обем ≥ 0.2 cm3 в простатата, се движи в границите между 92% и 99% спрямо 77% на динамичната контрастна магниторезонансна томография и 74-80 % на Мултипараметрична МРТ-навигирана прицелна-Фюжън биопсия. Изследването с технологята ХистоСкенингТТ има също по-малка продължителност, извършва се с венозна анестезия, а рискът от някои чести усложнения като постпроцедурни инфекции и кървене е сведен до минимум.
Хистоскенинг ТТ може да се използва също и преди извършването на нерв-съхраняваща радикална простатектомия, с цел оптимизиране на хирургичната процедура: чрез определяне на размера, разположението и степента на разпространение на тумора, хирургът може да вземе решение дали да запази или не прилежащия съдовонервен сноп, т.е. да съхрани или не еректилната функция на мъжа.
В повечето индустриализирани страни простатният карцином се нарежда на първо място по честота и на второ по смъртност сред злокачествените тумори при мъжете. Пожизненият риск от развитие на микроскопско заболяване е 30%. Предвид глобалната тенденция към застаряване на населението, се счита, че в следващите две десетилетия броят на мъжете, диагностицирани с това заболяване, ще се увеличи значително. По данни на Националния раков регистър, само през 2016 г., в нашата страна са регистрирани 3125 нови случая на заболяването. Това бележи ръст от 60% за последните 10 години.