Д-р Десислава Георджева: “Обединява ни стремежът към висококачествена медицина”

Д–р  Десислава Георджева е лекар по дентална медицина с 28 годишен стаж.12 години е била преподавател  в катедрата по Оперативно зъболечение и ендодонтия на Факултета по дентална медицина в Медицинския университет Пловдив. От 2006 г. завежда денталния сектор на клиника Медикус Алфа Пловдив. Д–р Георджева има специалност по терапевтична стоматология, по оперативно зъболечение и ендодонтия и по обща стоматология.
Има подчертан интерес към ендодонтията и естетичната стоматолотия. Работи активно с пациенти със специфични здравни проблеми под обща анестезия, с деца с ектодермална дисплазия, както и по Програмата за ранна диагностика на рака на устната кухина на Клиника “Медикус Алфа”.

–    Медикус Алфа е една от малкото клиники, в които денталният сектор е интегриран в болнична среда. Какви са предимствата на този подход за пациентите?
Това е най–ценното в нашата работа и уникалността на клиниката. Пациентите получават цялостна и комплексна грижа от различните специалисти.
При наличието на различни придружаващи заболявания често се налагат консултации и предварителна подготовка преди стоматологичното или оперативно лечение. Има пациенти с тежко общо състояние, при които тази подготовка  се прави изцяло в болнична среда. В клиниката се извършват всички необходими лабораторни и други изследвания, 3Д дентален скенер, рентген, ехограф и т.н, позволяващи прецизна диагностика и контрол на здравния статус на пациентите. Често зъбните проблеми могат да бъдат  причина за отключване или поддържане на заболявания в други органи и системи на организма, и тогава съответните специалисти търсят нашето мнение и съдействие.
За лечението под обща анестезия условията на болничната среда са от изключителна важност. Така се лекуват както здрави, така и пациенти със специфични здравни проблеми, с редки заболявания, малки деца,  което е свързано със съответен подход и обгрижване в подходящи условия. Много от оперираните в лицево–челюстната област  пациенти също изискват стационарно наблюдение и грижи.
В човешкия организъм функционират в единство много и сложни системи и механизми, и причините за дадено заболяване винаги трябва да се търсят комплексно. Това е истинската медицина.

–    Вие развивате и прилагате някои уникални методики – например ранна диагностика на рак на устната кухина, лечение на бифосфонатна некроза. Знае ли се достатъчно за тези заболявания и възможностите за лечението им?
Ракът на устната кухина/РУК/ ще става все по–голяма грижа както за пациентите, така и за стоматологичната практика. Статистиката е доста мрачна и стряскаща. Това е шестият най–често срещан вид рак, новооткритите случаи са трикратно повече от тези на рака на шийката на матката, смъртността е 2 пъти по–голяма. Обезпокоителен е фактът, че нараства броят на РУК при сравнително млади хора, поради излагане на предавания по полов път HPV/човешки папилома вирус/ 16 щам. 25% от пациентите с рак на устната кухина не се вписват в профила на тези с висок риск. И въпреки добрия достъп за оглед и самонаблюдение, предоставящ голяма възможност за ранно откриване, 60% от всички регистрирани болни са били вече в късен стадий/3 –4/, когато възможностите за лечение и преживяемостта са много малки.
Високата смъртност е пряко свързана с липсата на ранно откриване на потенциално злокачествени лезии. Когато диагнозата и лечението се извърши преди или в 1-ви етап от развитието на болестта, преживяемостта е 90%. Превенцията и ранната диагностика са от фундаментално значение. Затова именно там трябва да са насочени усилията и на специалистите, и на пациентите.
Вече трета година нашият екип работи успешно по собствена скрининг програма за ранна диагностика на РУК. Протоколът включва задълбочена насочена анамнеза, при която обстойно търсим всички рискови и предразполагащи фактори, екзактен екстра и интра орален преглед, флуоресцентна диагностика и други допълнителни изследвания, при необходимост биопсия. Флуоресцентната диагностика позволява да се наблюдават различни структурни изменения в тъканите на устната кухина преди човешкото око да може да ги различи. Това могат да бъдат различни възпалителни процеси, както и предракови състояния/като лихен планус, левкоплакия/. Ранното им откриване и адекватно повлияване реално може да предотврати развитието на злокачествени заболявания.
На всеки пациент дошъл на профилактичен преглед  ние правим и оглед за РУК. Скринингът за РУК трябва да стане  част от рутинния 6 месечен или годишен преглед на всяка дентална практика.
1.От изключителна важност е да има информация за проблема, да се говори за него, да се знаят причините, тежестта на заболяването и колко е важно да се открие навреме, за да е добра прогнозата.
2. Да се правят редовно профилактични прегледи, задължително веднъж годишно, а при хора с повишен риск – през 6 или 3 месеца /пушачи, употребяващи системно алкохол и наркотици, работещите във вредна производствена среда, тези с рисково полово поведение, наличието на пиърсинг по езика и др./
Оценката на риска трябва да се направи от денталния специалист и той да определи честотата на профилактичните прегледи.
3. Да се самонаблюдаваме за някои симптоми, като бучки, натъртвания, ранички, удебеляване във и близо до устата, кадифени лепенки на устата, необяснимо кръвотечение, изтръпване или болка в областта на лицето, устата, гърлото, промени в гласа. Рани, които не заздравявят, проблеми с гълтането, изтръпване или болка в ушите, загуба на тегло, чувство, че нещо е заседнало в гърлото. Да се обърне внимание на всяка бяла или червена лезия в устата.
4. Да се избягва хроничното излагане на слънце, да се използват слънцезащитни продукти за устни.
5. Да се посъветвате с вашия лекар за изследване за HPV.
6. Веднъж месечно да се прави самостоятелен оглед на устната кухина – да се следи за обезцветявяне, язви, удебелявания. Да се проверява за увеличени лимфни възли.
7. Да се поддържа добър дентален статус и орална хигиена.
8. Да се спазва хигиена на хранене, двигателна активност, хигиена на съзнанието и духа, като цяло хигиена на живот.
Бифосфонатната некроза на челюстните кости от своя страна е младо заболяване/първият случай в света е докладван 2003г, а у нас 2009г./, затова няма богат клиничен опит в лечението му в световен мащаб. Развитието му се свързва с приема на медикаменти на основата на бифосфонати. Нашият екип от лицево-челюстни  хирурзи работи по собствен лечебен алгоритъм, изработен на базата на познание, опит, съвременни технологии и модерни решения. И лекуваните през последните 3 години по този метод пациенти нямат усложнения и рецидиви. Разбира се, търсенията в тази посока продължават непрекъснато.

–    Каква е ролята на иновациите в денталната медицина и какви са ползите за пациентите?
Новите технологии навлизат навсякъде в света около нас. Денталната медицина се развива непрекъснато, така както и всички области на медицината и науката. Иновациите са част от този непрекъснат процес и са пряко свързани и с нашето израстване и развитие като специалисти.
Нови материали, отговарящи на все по–високите критерии за естетика, здравина, биологична поносимост и т.н, нови технологии в протезиратето.
Нови концепции в дизайна и изработката  на инструментите, позволяващи прецизност на работата и решения при различни и сложни клинични ситуации… Нова апаратура и методи за диагностика и лечение и т.н. Всичко това безспорно улеснява работата на специалистите и разширява възможностите за лечение.
В клиника Медикус Алфа от години се инвестира в иновации. Екипът има богат опит в използване на 3Д  денталния скенер за диагностика на дентални и орални заболявания. Високоенергиен лазер, ендодонтски микроскоп, както и целият набор от най–съвременна апаратура за обработка и запълване на кореновите канали, озонотерапия, Velscope-флуоресцентна диагностика, PRF терапия – това са само част от иновативните технологии, използвани рутинно в денталния сектор  на нашата клиника, които непрекъснато се разширяват.
Когато опитът и познанието се опрат  на  иновациите, възможностите за диагностика и лечение се увеличават многократно, успеваемостта нараства, а с това и удовлетворението от работата и стремежа към развитие. Щастлива съм да работя в екип от прекрасни специалисти, в тази клиника с иновативни диагностични и терапевтични възможности, където всички сме обединени от стремежа за висококачествена медицина.