3D денталният скенер – златен стандарт в зъбната имплантология

Правилното планиране при поставянето на зъбен имплант е жизненоважно за успеха на лечението. Изводът е  част от насоките на Международната организация по имплантология, и утвърждава компютърната томография (скенер) като златен стандарт в тази дейност.

Пловдивската клиника „Медикус Алфа“ е второто лечебно заведение в страната, което въвежда системата Dental CT, и прилага скенера на челюсти като рутинна диагностична процедура. Изследването се извършва и интерпретира от специалист по образна диагностика, който работи в тясно сътрудничество с денталните лекари и лицево-челюстните хирурзи. Задължително и незаменимо е при зъбната имплантология, но благодарение на натрупания през последните осем години опит, вече се използва при много широк спектър от заболявания. Високото качество на визуализацията помага на стоматолозите и лицево-челюстните хирурзи да вземат най-точните решения за лечението на пациента, и да го проведат прецизно и щадящо.

Д-р Васил Топлев е специалист по образна диагностика. Повече от 30 години е бил преподавател в Медицинския университет в Пловдив, а от 10г. е ръководител на сектора по образна диагностика в клиника „Медикус Алфа“.
Какво представлява 3D денталният скенер?
Специалната система Dental CT е софтуер, който надгражда компютърно-томографския метод за диагностика на заболявания в областта на челюстите. Този вид диагностика се използва в света отдавна. В България първите два апарата от този тип започнаха да работят през 2009г., единият беше нашия в „Медикус Алфа“.
При какви заболявания се използва 3D дентален скенер?
Методиката е изключително информативна за лекаря, затова вече се прилага за много широк спектър от заболявания. Като се започне от най-често срещаните, каквито са възпалителните заболявания на зъбните корени, и се стигне до по-сложни казуси  – периодонтити, грануломи, тумори, едно ново, но много тежко за пациентите заболяване – бифосфонатна некроза на челюстите – и други.  Има дейности, при които без такова изследване лечението може да доведе до сериозни нежелани усложнения. Една такава дейност е денталната имплантология. Образното изследване дава на имплантолога точна информация за анатомията на челюстите и състоянието им. Освен това, благодарение на мощността на апаратурата, 3D скенерът измерва точно ширината и дължината на мястото, на което трябва да се постави имплантът, дава информация дали в този участък костта е здрава и този имплант може да се закрепи надеждно и безопасно.
Защо тези данни са задължителни при поставянето на импланти?
И двете челюсти имат анатомични особености, които няма как да се предвидят прецизно без скенер с 3D дентална

програма . Ще ви го обясня образно – нали знаете как забиваме дюбели в стената, за да можем да завием винт в тях и да закачим картина? Принципът е същия. Имплантологът трябва да постави „дюбел“, на който да закрепи зъб. Но трябва да се прецени много точно колко дълъг и колко широк може да бъде той на конкретното място и при конкретния пациент. Тук идва мястото на нашето изследване, което трябва да даде тези размери с точност до милиметър. Например, ако говорим за горна челюст, над нея се намира максиларния синус. Ако стоматологът работи „на сляпо“, имплантът може да влезе в максиларния синус. В долната челюст пък има един канал, в който минават артерия, вена и нерви. Засягането на някоя от тези структури при поставяне на имплант може да доведе до сериозен кръвоизлив или дори до трайна деформация на лицето.
Каква е разликата между апаратурата в „Медикус Алфа“ и други дентални скенери?
Този софтуер дава възможност да се центрира точно върху горната или долната челюст и да се създаде изображение със стъпка 1мм. Така се получават така наречените „сурови“, основни данни. Dental CT е протокол, по който образният диагностик превръща тези основни данни в триизмерен образ. Може да се извлече също панорамна снимка на челюстта и параксиални срезове – тоест напречни – в зоната, която предстои да бъде лекувана, и ни интересува най-много. Пациентът се изследва легнал, а не седнал или прав, което свежда до минимум неволните движения, защото те влияят на качеството на образа. Апаратурата предлага щадящи условия на сканиране, едно от които е възможността за малка полоса на изследване – 40мм. Това е ширината на лъча. Така се облъчва само изследваната челюст, а не цялата глава. Времетраенето на облъчването също е кратко – 40 секунди. В същото време, мощността на апарата дава възможност за много прецизно изображение, което е в пъти по-подробно от това на по-малките апарати. Освен това в задълженията на специалиста по образна диагностика е да даде и текстово обяснение на визуалния материал от изследването. Това допълнително улеснява лекуващия лекар и дава на пациента яснота и спокойствие, че се е доверил на компетентни и опитни специалисти.