Ранно лечение на трудно зарастващи рани по здравна каса

В България не се води точна статистика на хората, които страдат от проблема „атонични рани“. По данни за лекувалите се се съди, че те са около 100 хиляди годишно, но според специалистите общият брой на засегнатите може би е в пъти по-голям. В същото време лечебните заведения, в които се извършва регулярно проследяване, профилактика и лечение на това усложнение, са сравнително малко.

Клиника „Медикус Алфа“ е един от центровете в България, където пациентите с труднолечими рани получават внимание и терапия в болнични условия. Болницата има договор със здравната каса, което прави терапията достъпна за по-широк кръг пациенти. Терапевтичният курс включва триетапно лечение – медикаментозно разширение на съдовете за подобряване на кръвооросяването, малки хирургични интервенции за отстраняване на възникнали рани и некроза преди задълбочаването им при необходимост, и антибиотично лечение за премахване на микробната флора. Целта е некротичният процес да се овладее в етап, в който все още е обратим. Поради високата си податливост на инфекции,  при липса на навременно и адекватно лечение, трудно зарастващите рани могат да доведат дори до ампутацията на засегнатия крайник.

Атоничните рани възникват спонтанно и обичайно са резултат от друго заболяване.  Дефиницията определя като „трудно зарастващи“ нараняванията, които не заздравяват за период от 4 до 6 седмици. Сред най-честите причини за това са диабетът, венозната и артериалната недостатъчност.

Според епидемиологичните проучвания около 15% от пациентите със захарен диабет развиват синдрома на „диабетното стъпало“. Основна предпоставка за възникване на труднозарастващите рани е причиненото от диабета свиване на кръвоносните съдове и увреждане на периферните нерви. Първите симптоми на това усложнение са намаляване на потната секреция, намаляване и изчезване на усещането за болка и топлина. Раните най-често се развиват на ходилото, увеличават бързо обема си и са силно податливи на инфекции, което налага своевременната намеса на опитен хирург.

Процесът на заздравяване на раната се състои от четири фази, които са силно интегрирани и взаимозависими: хемостаза, възпаление, пролиферация и възстановяване на тъканите. Има много фактори, които могат да засегнат някоя от фазите на този процес, и така да попречат на правилното му протичане. Една от най-честите причини за усложнения на тези рани в световен мащаб са отложеното, непълно или неправилно лечение. По данни от международни изследвания, проблемът „трудно зарастващи рани“ засяга 3 до 6 млн души в САЩ, като около 85% от тях са възрастни хора над 65 години. Изследванията сочат още, че цената на този проблем в здравни и социални разходи, и пропуснати ползи, се равнява на около 3 млрд. долара годишно.