Дентално лечение под обща анестезия с комплексна медицинска грижа

В последната седмица от месеца на денталното и оралното здраве клиника „Медикус Алфа“ представя пред вас възможностите за високоспециализирано дентално лечение под обща анестезия. Клиника „Медикус Алфа“ прилага лечение на орални заболявания под пълна анестезия вече 15 годни. Екипът ни от дентални лекари, анестезиолози и лицево-челюстни хирурзи има богат опит и сериозни познания в спецификите на тази дейност. Общата анестезия понякога е единствената възможност за решаване на специфичния дентален или орален проблем на даден пациент.  Друг път е практично решение, тъй като под обща анестезия могат да се извършат повече манипулации от различни специалисти, като така се намалява броят на посещенията и времетраенето на манипулациите. Денталното лечение под обща анестезия  е единствения начин да се работи в устата на пациенти с психични заболявания или специфични здравни проблеми, които не им позволяват да съдействат пълноценно на лекаря по време на манипулацията. Тъй като денталният сектор е разположен в болнична среда, това дава възможност пациентите да получат пълния набор консултации, изследвания и наблюдение от специалисти, които се оказват при всяка друга операция. Това гарантира най-добрата грижа не само за конкретния проблем на пациента, а за цялостното му общо състояние.  Специфичната организация на работа в болнична среда прави денталния сектор на „Медикус Алфа“ особено подходящ за хора с други хронични и придружаващи заболявания, които имат нужда от комплексно внимание. Друга група пациенти нуждаещи се от дентално лечение с обща анестезия са малки деца, и такива, страдащи от патологичен срах от стоматологично лечение.

В „Медикус Алфа“ са събрани опитът на изключителен екип специалисти и високото качество на най-модерните технологии в сферата. Денталните ни лекари са сред малкото в страната, които имат опит в лечение с лазер, триизмерно кореново лечение под микроскоп и прилагане на PRF-терапия за по-бързо и леко възстановяване след дентални, орални и лицево-челюстни операции.