Високо технологично кореново лечение спасява зъбите

Клиника „Медикус Алфа“ продължава месеца на денталното и оралното здраве!

В рамките на този месец представяме внедрените в денталния ни сектор високотехнологичниапаратура и методики.
Клиника „Медикус Алфа“ предлага пълен набор медицинско оборудване за извършване на ендодонтско лечение от най-висок клас. Като част от нашата болнична инфраструктура е внедрена първата разработена в света система за триизмерна обработка на  кореновите канали SAF SYSTEM. Клиниката разполага и с ендодонтски микроскоп. Комбинацията от тези две технологии гарантира лечение с най-високо качество и прецизност, каквото се предлага в много малко лечебни заведения в страната. Микроскопът увеличава работното поле на денталния лекар до двайсет пъти. Снабден е със собствено насочено осветление, което позволява  прецизна диагностика и обработка на кореновите канали, и гарантира успех на последващото терапевтично или оперативно лечение, когато това се налага. Триизмерното запълване на кореновите канали от своя страна е най-важният аспект от лечението. Кореновият канал не е с кръгло сечение, а е много сложна и често разклонена система, която  може да се пролекува качествено само с високотехнологични решения. Отдавна остарелите методи на запълване с паста дават противоречиви резултати и нерядко се налага прелекуване на зъба. Внедрените в денталния ни сектор ендодонтски микроскоп и система SAF System позволяват пълно 3D оформяне на канала, при непрекъсната иригация и значимо подобряват качеството и успеваемостта и при най-тежките и комплицирани случаи.

Ендодонтия – що е то?
Ендодонтско лечение означава лечение на кореновите канали. То се налага най-често при възпаление на нерва на зъба /пулпит/ и когато инфекцията излезе извън кореновия канал /периодонтити, кисти/. Обикновено тези заболявания възникват като усложнения на зъбния кариес. Кариесите, от своя страна, формират близо 90% от патологията на зъба, а заради влошена профилактика много българи достигат до зъболечение именно при тези напреднали форми на заболяването. За да е успешно лечението, това сложно ендодонтско пространство трябва да бъде изцяло „овладяно“ т.е. да се открият всички коренови канали (нерядко пет-шест и повече на зъб), да се почистят триизмерно и да се запълнят херметически. Ако остане неоткрит и не добре обработен канал възникват усложнения – зъбни грануломи, кисти водещи до големи деструктивни процеси в челюстите и до загуба на зъбите. Целта на денталния лекар е зъбът да бъде запазен, излекуван и да продължи да изпълнява функциите си.

В условията на високотехнологичната и мултидисциплинарна лечебна среда в клиника „Медикус Алфа“, етапите на диагностично-лечебния процес са следните:
•    Дентален статус и ортопантомография – двуизмерна рентгенова снимка, която показва цялото съзъбие и челюстните кости.
•    3D-скенер – при установяване на патология, скенерът дава детайлна картина за точните размери на кистата (гранулома), кои корени обхваща, засегнати ли са други тъкани.
•    Триизмерно ендодонтско (кореново) лечение под микроскоп – прецизно запълване на кореновите канали
•    Денталният лазер се използва както в процеса на ендо-лечението, така и за третиране на кореновата повърхност и костта по време на оперативно лечение.
•    PRF-терапия –  автотрансплантация на обогатена тромбоцитна плазма, която се произвежда на място в клиниката на специален апарат от собствената кръв на пациента, и значимо подобрява и ускорява оздравителния процес.

Съвременната апаратура, модерните методики и техники на работа и мултидисциплинарната болнична среда, в която се намира денталният ни сектор, позволяват на екипа да решава медицински казуси с изключително висока сложност.