Лечение на алкохолна зависимост

Програмата за лечение на алкохолна зависимост представлява комплекс от диагностично-лечебни процедури и включва:

-клинична,ЕКГ, ехографска и лабораторна диагностика на състоянието на алкохолнозависимия пациент

-детокс терапия със специфични за целта венозни вливания и медикаменти-интензивна терапия, ако пациента разгърне изявена абстиненция и/или делир

-психологична и психотерапевтична диагностика и терапия

Болничното лечение продължава от 3-4 до 10 дни, а амбулаторното лечение и наблюдение няколко месеца и се извършват от екип специалисти-интернист, токсиколог, невролог,психиатър, психолог и др., според случая.
Цената на лечението е индивидуална за всеки пациент, като базовите са: Леглоден-115лв /включва лекарско наблюдение и сестринско обгрижване, манипулации, питателна храна/. Ако има необходимост от интензивни грижи и денонощно персонално наблюдение, както е при алкохолен делир, цената на леглодена е 185лв. Изследвания , специализирани консултации , медикаменти и консумативи се заплащат допълнително.