Aдминистративни и общественни услуги

„Медикус Алфа СХБАЛ “ЕООД и „ МДЦ Медикус Алфа- Пловдив “ЕООД
Информация за предоставяните обществени и административни услуги, необходимите документи, срокове
и такси за тяхното предоставяне
1.Издаване на болничен лист Необходими документи:-лична карта/паспорт-лична амбулаторна карта-амбулаторен лист от лекар-специалист с насочване към ЛКК
Срок за издаване: 3 дни Такса: 10.00лв
2.Издаване на дубликат на болничен лист Необходими документи:-лична карта/паспорт-
Срок за издаване: 1 ден Такса: няма
3.Копие на издаден документ/ изгубени документи/:Необходими документи: Молба от пациента-
Представяне на Лична карта при подаване на молбата
Срок за издаване: 10 дниТакса: 5.00 лв
4.Издаване на служебна бележка пред Съда Необходими документи:Молба от пациента-Представяне на
Лична карта при подаване на молбата
Срок за издаване: до 3 дниТакса: 20.00лв
Всички други документи и услуги , които се издават на пациента, съгласно действащите нормативни документи в
здравеопазването се издават до 5 работни (освен когато  документа не тряба да бъде издаден веднага) от датата на поискване и са безплатни