Ранна диагностика на рака на гърдата

Клиника „Медикус Алфа“- Пловдив се присъединява към усилията за повишаване информираността за рака на млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е второто най-често срещано злокачествено новообразувание в света и първо по честота сред жените. Въпреки че около 60% от рака на млечната жлеза се диагностицира при навършили 60 г., 40% от засегнатите са в по-ниския възрастов диапазон – когато жените са най-активни и са посветени на работата си и изграждането на семейство.

Всяка година само в Европа се откриват 321 000 нови случаи, показва информация на Световната здравна организация. У нас между 3 500 и 3 600 жени годишно се разболяват от рак на гърдата, а между 1 000 и 1 200 загиват от това заболяване. По данни на Националния раков регистър, петгодишната преживяемост на пациентите с рак на гърдата е над 70% – по-висока, отколкото при други форми на рак, но по-ниска от средната за Европа. Това е и причината всяка година през октомври – месеца за повишаване на информираността за рака на гърдата – специалисти и пациенти да се обединяват в услията си да мотивират повече жени да отделят нужното време и внимание на профилактиката.

Един от основните фактори за успешно и минимално травматично лечение на карцинома на млечната жлеза, е ранното му откриване. Характерно за него е, че няма специфична симптоматика. Първите изменения, които една жена може да установи, са наличието на новопоявило се уплътнение или така наречената бучка в гърдата. Не всяка бучка е раково заболяване, а и не всеки карцином може лесно да се палпира (открие чрез опипване). Затова съвременните препоръки е жените над 35-годишна възраст да преминават през профилактичен преглед най-малко веднъж в годината. При дамите, в чието семейство има заболели от рак на гърдата роднини по права линия (баба, майка, сестра, дъщеря), прегледите могат да започнат в по-ранна възраст и да са с повишена честота – веднъж на шест месеца.

Съвременните технологии предлагат редица възможности за ранна диагностика на рака на млечната жлеза. Сред най-леснодостъпните за пациентките методика е ехографията на млечна жлеза, която е напълно безвредна, тъй като не използва йонизиращо лъчение, и е препоръчителна при млади пациентки без фамилна обремененост. Клиника „Медикус Алфа“ – Пловдив разполага с цветен суперехограф 12-15-18 MHz, осигуряващ най-високата възможна резолюция, който позволява ранно установяване на ракови образувания.