Нашият екип


Лекар Специалност
Д-р ДИМИТЪР БРАТОВАНОВ Обща хирургия, Началник Хирургично отделение
Д-р ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ Пластична и естетична хирургия
Д-р ТАНЬО СЛАВЧЕВ Обща хирургия, лапароскопска и миниинвазивна хирургия; тел 0887877412
Д-р МИХАИЛ СЛАВЧЕВ Обща хирургия, лапароскопска и миниинвазивна хирургия;
Д-р КОНСТАНТИН КОЛЕВ Обща хирургия, Ендоскопска хириргия
Д-р ИВАН ЙОНОВ Обща хирургия
Д-р ВЛАДИМИР КОЛАРОВ Хирургия, лапароскопска хирургия
Д-р ХРИСТО КОЛАРОВ Хирургия, лапароскопска хирургия
Проф. КРАСИМИР МУРДЖЕВ Гръдна хирургия,видеоторакоскопска хирургия
Д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ Ортопедия и травматология,ехография на стави,остеометрия, операции,артроскопии
Д-р КОЛЬО КОЛЕВ Ортопедия и травматология,ехография на стави,остеометрия, операции,артроскопии
Д-р ДЕСИСЛАВА ГЕОРДЖЕВА Дентална медицина,ендодонтия,естетична стоматология,протетика, озонотерапия
Проф. АНГЕЛ БАКЪРДЖИЕВ Лицево-челюстна хирургия, имплантология
Проф. ЕМИЛ САРАЧЕВ Лицево-челюстна хирургия, имплантология
Д-р РАДОСЛАВ СИМОВ Лицево-челюстна хирургия, имплантология
Проф. АЛЕКСАНДЪР ХИНЕВ Урология. Национален консултант по урология
Д-р РАНГЕЛ СТАРЕВ Урология – ехография,цистоскопия,хистоскенинг,биопсии,лазерни операции простата,HIFU
Д-р БОГДАНА ПОПОВА Урология – ехография,цистоскопия,хистоскенинг,биопсии,лазерни операции простата
Д-р МАДЖИД КАДИМ Урология-ехография,цистоскопия,биопсия,операции
Д-р ГЕОРГИ ИБРИШИМОВ Урология-ехография,цистоскопия,биопсии,операции
Доц. БОЖИДАР ДИЧЕВ Урология-ехография,цистоскопия,биопсии,операции
Д-р КОНСТАНТИН ЦОЧЕВ Урология-ехография,цистоскопия,биопсии,операции
Д-р ПЛАМЕН МАНДЕВ Анестезиология и реанимация,детска анестезия
Д-р СРЕБРИН СРЕБРИНОВ Анестезиология и реанимация,детска анестезия
Д-р ЛЮБОМИР МОРЕВ Анестезиология и реанимация,детска анестезия
Д-р ВЕРА МОРЕВА Анестезиология и реанимация,детска анестезия
Д-р МАРГАРИТА ВАЧЕВА Анестезиология и реанимация,детска анестезия
Д-р МАРИЯ МИТЕВА Вътрешни болести, ендокринология, ехография, остеометрия
Д-р ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА Вътрешни болести, гастроентерология,коремна ехография
Д-р ЛИДИЯ ПРЕДАРСКА Вътрешни болести; ехография
Д-р АНЕТА СЛАВОВА Вътрешни болести; ехография
Д-р ТЕОДОРА ГОГОВА Вътрешни болести; ехография
Д-р ЕМИЛИЯ ТАФКОВА Вътрешни болести; ехография
Д-р МАРИЯ ДЖОКЛЕВА Вътрешни болести; ехография
Д-р КРАСИМИРА КАСПАРЯН Вътрешни болести, ехография,пулмология, бронхоскопия
Д-р АНАХИД ТОРОСЯН Пулмология и фтизиатрия
Д-р БИСТРА ДОБРЕВА Кардиология,ехокардиография,холтери
Д-р ИЛИЯ ЯНЕВ Кардиология,ехокардиография,холтери
Проф. СТЕФЧО ГОРАНОВ Хематология,онкохематология
Д-р ГЕОРГИ ЧИНЧЕВ Хематология, онкохематология
Доц. ВЕСЕЛИНА ГОРАНОВА Хематология, онкохематология
Д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ Гастроентерология,Видеоендоскопия,Вътрешни болести,ехография
Д-р МАЯ РИСТЕСКА Гастроентерология,Видеоендоскопия,Вътрешни болести,ехография
Д-р ПАВЕЛ ВЪЛЧИНОВ Неврология
Д-р АДРИАНА МАДЖУРОВА Неврология
Д-р ТАНЯ МИХОВСКА Акушерство и гинекология, колпоскопия,мамография
Д-р АТАНАС ЙОНЧЕВ Акушерство и гинекология, колпоскопия,мамография
Д-р РАДОСЛАВ ДИМОВ Педиатрия,ехография на деца и възрастни
Д-р МАЯ КОЛАРОВА Педиатрия, ехография
Д-р РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ УНГ,аудиометрия,операции
Д-р МАРГАРИТА ПОДСКОКНИЕВА Офталмология
Д-р СТЕФАНКА НЕНОВА Офталмология
Д-р ДЕСИСЛАВА НОЧЕВА Дерматология и венерология ,естетична дерматология-ботокс, филъри,
Д-р АНА ИВАНОВА Дерматология, Онкодерматология
Д-р МИНА АПОСТОЛОВА Дерматология и венерология
Д-р  СИЛВИЯ НОВАКОВА Алергология,детска алергология
Проф. ЛЮДМИЛ ПЕЙЧЕВ Фармакология,фитотерапия,хомеопатия
Д-р НИКОЛА МАРКОВ Психиатрия, психотерапия
Д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА Психиатрия, психотерапия
Д-р НЕЛИ ГЕОРГИЕВА Клинична лаборатория
Д-р ЕЛИ ХРИСТОЗОВА Микробиология,имунофлуоресцентна микроскопия
Д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ Хистопатология, цитология
Д-р ВАСИЛ ТОПЛЕВ Образна диагностика-рентген, скенер, дентален скенер, ехография
Д-р ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА-ЕЛКОВА Образна диагностика-рентген, скенер, дентален скенер
Д-р ЗЛАТИ ИЛИЕВ Сексология
Д-р ДИНКО МЛАДЕНОВ Вътрешни болести, ехография
ГЛАВЕН КОНСУЛТАНТ И УПРАВИТЕЛ