Нашият екип


Лекар Специалност
Д-р Димитър Братованов Обща хирургия, Началник Хирургично отделение
Д-р Господин Желев Пластична и естетична хирургия
Д-р Константин Колев Обща хирургия, Ендоскопска хирургия
Д-р Иван Йонов Обща хирургия
Д-р Таню Славчев Обща хирургия, лапароскопска и миниинвазивна хирургия
Д-р Владимир Коларов Хирургия, лапароскопска хирургия
Д-р Христо Коларов Хирургия, лапароскопска хирургия
Д-р Димитър Георгиев Ортопедия и травматология, ехография на стави, остеометрия, операции, артроскопии
Д-р Колъо Колев Ортопедия и травматология, ехография на стави, остеометрия, операции, артроскопии
Д-р Десислава Георджева Дентална медицина, ендодонтия, естетична стоматология, протетика, озонотерапия
Проф. Ангел Бакърджиев Лицево-челюстна хирургя, имплантология
Проф. Емил Сарачев Лицево-челюстна хирургя, имплантология
Д-р Радослав Симов Лицево-челюстна хирургя, имплантология
Д-р Рангел Старев Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, лазерни операции на простата, HIFU
Д-р Маджид Кадим Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, операции
Д-р Георги Ибришимов Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, операции
Проф. Божидар Дичев Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, операции
Д-р Константин Цочеев Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, операции
Д-р Богдана Попова Урология – Ехография, цистоскопия, хистоскенинг, биопсии, операции
Д-р Пламен Мандев Анестезиология и реанимация, детска анестезия
Д-р Сребрин Сребринов Анестезиология и реанимация, детска анестезия
Д-р Любомир Морев Анестезиология и реанимация, детска анестезия
Д-р Вера Морева Анестезиология и реанимация, детска анестезия
Д-р Анета Славова Вътрешни болести
Д-р Лидия Предарска Вътрешни болести
Д-р Мария Митева Вътрешни болести, ендокринология
Д-р Красимира Каспарян Вътрешни болести, ехография, пулмология, бронхоскопия
Д-р Боряна Чафадарова Вътрешни болести
Д-р Гергина Димова Вътрешни болести
Д-р Петя Михайлова Вътрешни болести
Д-р Мария Джоклева Вътрешни болести
Д-р Анахит Торосян Пулмология
Д-р Бистра Добрева Кардиология
Д-р Илия Янев Кардиология
Проф. Стефчо Горанов Хематология, Онкохематология
Д-р Георги Чинчев Хематология, Онкохематология
Д-р Васко Гръкланов Хематология, Онкохематология
Д-р Александър Петров Гастроентерология, ФГС, ФКС
Д-р Мая Ристеска Гастроентерология, ФГС, ФКС
Д-р Павел Вълчинов Неврология
Д-р Радослав Димов Педиатрия, Ехография на деца
Д-р Мая Коларова Педиатрия, Ехография на деца
Д-р Румен Александров УНГ, Аудиометрия, Операции
Д-р Маргарита Подскониева Офталмология
Д-р Десислава Ночева Дерматология и венерология, естетична дерматология – ботокс, филъри
Д-р Ана Иванова Онкодерматология, дерматология
Д-р Силвия Новакова Алергология, детска алергология
Проф. Любомир Пейчев Фармакология, фитотерапия, хомеопатия
Д-р Никола Марков Психиатрия, психотерапия
Д-р Любка Илиева Педиатрия, Ехография на деца
Д-р Нели Георгиева Клинична лаборатория
Д-р Ели Христозова Микробиология, имунофлуоресцентна микроскопия
Д-р Георги Иванов Хистопатология, цитотология
Д-р Васил Топлев Образна диагностика – рентген, дентален скенер, ехография
Д-р Екатерина Цветкова-Елкова Образна диагностика – рентген
Д-р Злати Илиев Сексология
Д-р Динко Младенов Вътрешни болести, ехография
Главен консултант и управител