Договор с НЗОК


Болница Медикус Алфа има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки в областа на ОБЩА ХИРУРГИЯ , ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ , УРОЛОГИЯ и ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ.

КП №     КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
72     Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
74     Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
114     Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115     Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
137     Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138     Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
140     КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
141     Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
143     Трансуретрална простатектомия
144     Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
145     Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
146     Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147     Оперативни процедури върху мъжка полова система
148     Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149     Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150     Оперативни процедури при инконтиненция на урината
152     Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153     Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154     Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155     Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158     Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
159     Aртроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
173     Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години
174     Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години
177     Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18г.
178     Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18г.
179     Оперативни процедури върху апендикса
180     Хирургични интервенции за затваряне на стома
181     Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182     Оперативни процедури при хернии
183     Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184     Конвенционална холецистектомия
185     Лапароскопска хелецистектомия
186     Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
188     Оперативни процедури върху черен дроб при ехиникокова болест
190     Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност
191     Оперативни процедури върху далака
192     Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
195     Оперативно лечение при остър перитонит
196     Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197     Консервативно лечение при остри коремни заболявания
200     Реконструктивни операции на гърдата ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
202     Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
204     ТЕЖКА ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА – ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
205     ТЕЖКА ЧЕРЕПНО – МОЗЪЧНА ТРАВМА – КОНСЕРВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
208     Кoнсервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209     хирургично лечение при травма на главата
210     Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
211     „Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност“
212     Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
216     Спешни състояния в гръдната хирургия
217     Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник ;
219     Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220     Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник ;
222     Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
227     Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228     Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229     Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
231     Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
232     Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
235     Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
256     Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
Aпр 11     Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
Aпр 12     Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
Aпр 18     Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност
Aпр 22     Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник
Aпр 23     Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
Aпр 24     Малки Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
Aпр 25     ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ
Aпр 26     Амбулаторни хирургични процедури
Aпр 28     ПАРАВЕРТЕБРАЛНИ БЛОКАДИ И БЛОКАДИ НА ОТДЕЛНИ НЕРВИ
Aпр 34     ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ